Katelijne Dierckx

Ergotherapie voor kinderen tot 14 jaar


Meer informatie
Katelijne

Katelijne Dierckx

Momenteel ben ik gestopt met mijn praktijk. Mijn passie blijft liggen bij het helpen ontwikkelen van kinderen.

Ik ben Katelijne Dierckx. In 2003 studeerde ik af als gegradueerde in de ergotherapie. In 2006 behaalde ik een bijkomend diploma van de voortgezette opleiding voor buitengewoon onderwijs. Ik ben erkend door FOD gezondheid en ben lid van het Vlaams ergotherapeutenverbond. Ondertussen heb ik reeds 12 jaar ervaring als ergotherapeute in het buitengewoon onderwijs waar ik therapie geef aan kleuters en kinderen van de lagere school die type 1, type 2 of type 4 onderwijs volgen. De kinderen die bij mij op therapie komen, hebben vaak een meervoudige diagnose. Hierdoor heb ik een brede waaier aan kennis op vlak van alle stoornissen die gepaard kunnen gaan met de ontwikkeling (bv. ADHD, autisme, dyspraxie, syndroom van Down,...)

De meeste kinderen ontwikkelen zich vanzelf en huppelen door het leven op weg naar volwassenheid, op weg naar onafhankelijkheid. Deze ontwikkeling verloopt echter niet bij iedereen vlekkeloos. Vaardigheden die voor de een vanzelfsprekend zijn, zijn dit voor anderen helemaal niet. Dit staat los van de intelligentie, of deze kinderen een ontwikkelingsvoorsprong, -achterstand of normale intelligentie hebben maakt geen verschil.

Ondertussen ben ik zelf mama van drie kinderen. Elke dag opnieuw leren ze iets bij, elke dag opnieuw worden ze een beetje groter, een beetje meer zelfstandig. En doordat het drie zeer verschillende kinderen zijn, zetten ze me elke dag weer met beide voeten op de grond. Want ook bij hen verloopt niet altijd alles zoals je gedacht, gehoopt of gepland had.

Door mijn therapieën streef ik naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op vlak van zelfzorg/wonen, leren/werken en spel/vrije tijd voor alle kinderen die ik begeleid. Door te adviseren, te begeleiden en eventueel alternatieven aan te bieden. Hierbij zet ik het kind centraal. Wat zijn je mogelijkheden? Dat is mijn startpunt waaruit ik in samenspraak een gerichte individuele therapie uitbouw, rekening houdend met persoonlijke interesses en motivaties.

Ergotherapie


zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Soms loopt deze weg naar totale onafhankelijkheid niet vanzelf, of kan die totale onafhankelijkheid niet gegarandeerd worden. Voor deze kinderen is het belangrijk om toch zoveel mogelijk ’alleen’ te kunnen. Elk stapje vooruit, hoe klein ook, is een enorme stap vooruit voor hen. Een enorme stap richting zelfstandigheid. Een enorme stap voor hun zelfbeeld.

Voorbeeld
zelfredzaamheid

Schrijfmotoriek

Schrijven is een zeer belangrijk communicatiemiddel. Om dingen te onthouden, te studeren, mee te delen,… Maar leren schrijven is niet vanzelfsprekend. Er zijn immers heel wat voorwaarden om te kunnen schrijven.

Voorbeeld
fijne motoriek

Fijne Motoriek

In alles wat je doet zit fijne motoriek verweven. Denk maar bv. aan het snijden van je vlees, het schrijven van je naam, spelletjes spelen op de tablet, knutselen,…

Soms verloopt deze ontwikkeling echter niet vanzelf of word je gaandeweg met enkele moeilijkheden geconfronteerd.

Voorbeeld
leren spelen

Leren spelen

Behalve het ‘plezier’-aspect heeft spelen nog een veel belangrijkere functie, nl. het stimuleren van de ontwikkeling. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Door al datgene wat ze waarnemen, meemaken en ervaren, maken ze nieuwe denkpatronen aan en leren ze creatief omgaan met problemen. Het spelen van kinderen levert hier een niet te onderschatten bijdrage, enerzijds in het tot stand komen van die denkpatronen, anderzijds in het toepassen van de reeds gekende.

Voorbeeld

Enkele voorbeelden


Fleur

Sofia

Jasper

Sander


sluiten
Deze pagina gebruikt cookies. Meer info.